dostlaşmaq

dostlaşmaq
f. Bir-biri ilə dost olmaq, aralarında dostluq münasibəti yaratmaq. Nəbi qaraçılarla yaxından dostlaşır. «Qaçaq Nəbi». Fərman da Qədir kişi ilə dostlaşmışdı. Ə. S..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • dostlaşma — «Dostlaşmaq»dan f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ara — is. 1. İki nöqtə, iki şey arasındakı məsafə. Bakı ilə Gəncə arasında asfalt yol var. Məktəblə evimizin arası yüz addım olar. – Qulam Əsgərov düşmən ilə öz aralarındakı məsafəni bilirdi. Ə. Ə.. 2. Boşluq, açıqlıq, boş yer, açıq yer, məsafə. Ara… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • həvirrəşməx’ — (Qarakilsə, Zəngilan) dostlaşmaq, yaxınlaşmaq, birləşmək, <heyvanlara aiddir>. – İki üş zırpı itdi, həvirrəşib düşmüşdü üsdümə (Zəngilan) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • aşnalaşmaq — f. 1. Dostlaşmaq, yaxınlaşmaq. Axır vaxtlar onlar çox aşnalaşmışlar. 2. Bir iş və s. ilə tanış olmaq, bələd olmaq, işə öyrəşib alışmaq. İşlə aşnalaşmaq. Vəziyyətlə aşnalaşmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bacılaşmaq — qarş. Bir birinə bacı kimi yaxın olmaq, dostlaşmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dost — is. <fars.> 1. Birisi ilə dostluq münasibəti olan adam, yaxın yoldaş, arxadaş. Köhnə dost. Uşaqlıq dostu. – Hər şeyin təzəsi, dostun köhnəsi. (Ata. sözü). // Birinin yaxşılığını, xoşbəxtliyini istəyən, onu ürəkdən sevən (düşmən ziddi).… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • mehribanlaşmaq — f. Mehriban olmaq, dostlaşmaq, ünsiyyət bağlamaq. Bakıdan gələn arvad 3 4 gün kəndimizdə qalıb, bəzi arvadlarla lap mehribanlaşdı. Qant.. . . Sülh zamanı qaraqabaq olanlar belə mehribanlaşır, bir birinə təsəlli verir. Ə. Ə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qaynamaq — f. 1. Bərk qızdırılmaq, ya qızmaq nəticəsində buxarlanaraq pıqqıldamaq, paqqıldamaq, qələyan etmək, köpüklənmək (mayelər haqqında). Su qaynayır. Müxtəlif mayelər müxtəlif temperaturda qaynayır. // İçində maye, xörək qaynayan qab haqqında. Qazan… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qohumlaşmaq — f. 1. Əslində qohum olmayıb, sonradan bir birinə qız verib almaqla qohum olmaq. <Məhərrəm bəy:> Mən özümü çox xoşbəxt hesab edərdim ki, sənin ilə qohumlaşmaq mümkün olaydı. S. S. A.. 2. məc. Yaxınlaşmaq, dostlaşmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • tapışmaq — qarş. 1. Bir birini tapmaq, birbiri ilə görüşmək. Gün gələr, yenə də biz tapışarıq; Qucaqlar hər ana qalib oğlunu. R. R.. Elə bil ki, iki həsrət, iki nisgil tapışdı; Qız əlilə şinelimin düyməsindən yapışdı. Ə. Cəm.. 2. Dostlaşmaq, yaxınlaşmaq,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”